söndag 7 september 2008

Livet som gåva

.
Är livet en gåva, då måste det vara frivilligt.

Ty det man får är ingen gåva, om det är påtvingat

.
.

Inga kommentarer: