tisdag 14 oktober 2008

Ytterligare några fördelar med laglig dödshjälp

.  • Mindre lidande för den berörde, mer humant. (Dö ska vi alla ändå men om vi inte ska kränka någon människa bör vi inte straffa den som uppfyller en människan sista önskan om att få hjälp att dö.)


  • Att man själv får bestämma över sitt liv likväl sin död. (Respekt för den egna individens behov och önskningar. Det finns människor som verkligen vill dö och hade tagit sitt eget liv om de kunnat.)


  • Färre tar sitt liv för att de vågar bli gamla och kanske slipper genomgå ett fruktansvärt lidande om dödshjälp blir lagligt alternativ. (Fler kan känna större trygghet inför att bli gammal, när de vet att man slipper lidande.)


  • Vården kan bli bättre på grund av att man kan inrikta sig mer på dom som verkligen vill leva. (För en bättre äldreomsorg och sjukvård. För livshjälp men dödshjälp som ett alternativ.)


  • Med dödshjälp reduceras inte människovärdet, istället får människan en möjlighet till en värdig död som tidigare endast varit förbehållet djuren. (Argumentet att ge ett djur dödshjälp är i princip av samma barmhärtiga argument som för att ge en människa dödshjälp, dvs när våra insatser inte räcker till och lidandet är för stort.)


  • Ett omfattande regelverk kommer att garantera att legaliserad aktiv dödshjälp inte missbrukas.

.

.http://respektfullt.blogspot.com/

Inga kommentarer: