söndag 5 april 2009

Humat och tryggt!

.
”Om individen väljer att avsluta sitt liv, spelar staten en viktig roll i att se till att detta kan ske på ett tryggt och humant sätt. Vi bör därför i Sverige tillåta aktiv dödshjälp, s.k. eutanasi. Vi vet att det redan förekommer dödshjälp, men det sker i dag i det fördolda.” Citerat från Folkpartisten Eva Flyborgs motion till riksdagen.
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dokid=GW02So422
.
.

Inga kommentarer: