tisdag 5 januari 2010

Äganderätt

.
I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna finns äganderätten med i artikel 17 . Rimligen bör äganderätten även omfatta det viktigaste som du äger - Dvs Ditt eget liv.

Det är svårt att förstå, varför andra i avgörande ögonblick skall bestämma över dig,
det liv, det ända liv som du faktiskt äger.


Jag undrar om vi enligt den Svenska lagen äger våra egna liv? Då lagen till vilket pris som hellst och inga undantag vill hindra alla livströtta till att kunna begå självmord och/eller få dödshjälp.

Att uppmuntra och stötta människor att leva är en sak men att tvinga människor att leva är en helt annan.

Vem ska äga ditt liv? Vem ska få bestämma över ditt liv och din död?

Jag äger mitt liv och det är jag som bestämmer om hurvida andra ska få hjälpa mig eller inte.

  • Det enda jag/du måste respektera är att beslut och handlade skadar någon annan levande individ.
  • I detta ligger även att ingen har rätt att tvinga någon annan att ge Dig dödshjälp - eutanasi ".

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
Artikel 17
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.


.

Inga kommentarer: