torsdag 18 september 2008

Argument...

.

 • Sjuka kan känna att dom ligger till last, att dom borde välja att dö. (Extra viktigt att framhäva vårat egenvärde och allas rätt att leva) Alla människor är viktiga på sitt vis, om gamla Hulda på pensionärs hemmet hade beviljats dödshjälp när hon bad om det hade inte jag kanske blivit anställd och därmed inte fått någon inkomst. Av godhjärtade skäl så kommer min inkomst i andra hand, medan Huldas sista önskan kommer i första hand.

 • Legalisering av dödshjälp skulle kunna medföra ett minskat intresse för utvecklingen av den palliativa vården. (Trots allt är de flesta människorna som förespråkar dödshjälp också för livet. Utvecklingen av den palliativa vården kommer snarare tvingas till att förbättras.)

 • Anhöriga som kanske ångrar sig efteråt. (Man kan ju inte tvinga någon att leva för sin egen skull)


 • Dödshjälp strider mot den Hippokratiska läkareden. (De eden kan ju bli aktuellt att ses över om det nu måste vara en läkare som utför dödshjälpen)


 • Många anser att man ska dö naturligt. (Hade inte läkemedel funnits så skulle många redan ha dött.)


 • Ska någon tvingas av lagen till att avsluta någon annans liv? (Svar: Nej)


 • Släktingar och vänner sörjer den som dör. (Ja, dock är det troligen så att de anhöriga har lättare att få det stöd som de behöver än den som fick hjälp att dö. Samt så skulle de få uppleva sorgen förr eller senare ändå)


 • Många Kristna hävdar att dödshjälp skulle kränka människovärde och att livet är en gåva som bör tas tillvara på. Många av oss andra som förespråkar dödshjälp menar att vi kränker människan när vi tvingar denne att leva oavsett villkor. Om livet är en gåva bör det först och främst få vara frivilligt.
  .

  .

Inga kommentarer: